Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger. Læs mere.
Acceptere du cookies?
Generalforsamling 2016
Skrevet af: Niels Erik d. 04.03.16
Der afholdes Generalforsamling torsdag den 31. marts kl. 19.00 i Pejsestuen.

Alle medlemmer er velkommen.

Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest den 17. marts 2016.

Som altid starter vi med en let anretning kl. 18.00. Skriv dig på tilmeldingssedlen i centret, hvis du vil spise med. (fra 21. marts).

Nuværende dagsorden: 
1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere. Bestyrelsen foreslår Martin Olsgaard som dirigent og Mette Isen som referent.
2. Afdelings formand aflægger beretning om Foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. Regnskabet fremlægges efterfølgende til orientering for hovedforeningens bestyrelse.
4. Kassereren fremlægger budget.
5. Indkomne forslag (forslagsstilleren skal være repræsenteret).
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer : Forslag stillet af bestyrelsen; Formand; Charlotte Agergaard (2år), Næstformand; Jan Hetland (1 år), ordinære bestyrelsesmedlemmer; Lisbeth Møller (2 år), Carina Skøtt (2 år)  og Frank Heidemann (1 år).
7. Evt. valg af udvalg, suppleanter, repræsentanter, intern revisor m.v.
8. Eventuelt.

Alle nyheder