Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger. Læs mere.
Acceptere du cookies?
Tak for indsatsen til Ruben Lundtoft
Skrevet af: Bestyrelsen d. 01.04.16

Ved Generalforsamlingen 2016 har Ruben Lundtoft valgt ikke at genopstille som formand for Borup Fitness. Med disse linjer vil vi gerne rette en stor tak for indsatsen. 

Ruben Lundtoft har været med i Borup fitness siden 1997 - 5 år efter åbningen i 1992. Altså knap 20 år.

Han blev opfordret til at stille op i bestyrelsen og da han netop var kommet til byen og var begyndt at træne i motionscenteret tog han mod udfordringen og stillede op. Det endte med et kampvalg og trods det, at han ikke kendte ret mange blev han valgt ind. Siden da har han overlevet cirka 15 bestyrelsesmedlemmer, måske vi har glemt et par stykker i optællingen.

I tiden fra han startede til i dag er der sket en kolossal udvikling. Da Ruben gik ind i bestyrelsen, var der cirka 200 medlemmer og cirka 10 instruktører. Det var en lille overskuelig forening, der bar præg af foreningsånd og fællesskab. 
Uddannelser var der ikke noget af indenfor fitness området, så dem tog han selv initiativ til at få iværksat.I 2004 – 7 år efter han trådte ind i bestyrelsen – lykkedes det at få udvidet faciliteterne efter en længerevarende forhandling og en masse planlægning og lokale kræfters hjælp. Borup motionscenter fik nu rådighed over cafeteriet og mødelokalet ovenpå. Herefter tog udviklingen fart og Rubens visioner blev til virkelighed. Der blev nu udbudt fitness i store lyse lokaler og der blev udvidet med holdtilbud i det gamle mødelokale på hallernes førstesal.

Medlemmerne strømmede ind. Ved åbent hus arrangementet var der flere hundrede interesserede, og i årene herefter steg medlemstallet med cirka 100 medlemmer pr. år. Mange andre ville have stillet sig tilfredse, men det var kun første skridt i Rubens visioner for Borup motionscenter.  Planerne om at ombygge og modernisere faciliteterne begyndte i 2010 og i 2012 startede ombygningen af Borup motionscenter, som samtidigt skiftede navn til Borup fitness. Med massive forhandlinger med banker om finansiering af ombygningen og masser af møder med håndværkere stod Ruben i spidsen for projektet og formåede at jonglere med alt fra at sikre, at medlemmer blev orienteret under vores ombygning og sikre at tidsplanen blev overholdt.

I 2013 åbnede Borup fitness i nyrenoverede lokaler, med helt nyt fitness udstyr og med 2 holdlokaler og forventningsfulde medlemmer og instruktører. I 2015 er der cirka 1500 medlemmer og en instruktørflok på 35 instruktører.

Trods den store succes og udviklingen fra en lille forening til en stor og veldrevet forening, har Ruben formået at bevare engagementet og være i øjenhøjde og i kontakt med medlemmerne. Borup fitness bærer stadig præg af foreningsånd og fællesskab, værdier som stadigvæk er centrale for Ruben.

Borup fitness har også medført at hans fritidsinteresse og passion nu er blevet hans levebrød, idet han i dag står i spidsen for et projekt under DGI/DIF, der arbejder for at etablere fitness foreninger rundt omkring i landet. Så hans store passion og interesse vil leve videre og være til gavn for andre foreninger rundt omkring i landet.

Vi håber, at Ruben fortsat vil være et aktivt medlem i Borup fitness og bestyrelsen har valgt at tildele ham et æresmedlemsskab for sin store indsats.

Bestyrelsen

 

Alle nyheder