Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger. Læs mere.
Acceptere du cookies?
Generalforsamling 2018
Skrevet af: Niels Erik d. 28.02.18
Der afholdes Generalforsamling torsdag den 15. marts 2018 kl. 19.00 i kulturhuset (det gamle rådhus), Borup. 

Alle medlemmer er velkommen.

Forslag til dagsorden skal være formanden i hænde senest den 4. marts 2017.

Som altid starter vi med en let anretning kl. 18.00. Skriv dig på tilmeldingssedlen i centret, hvis du vil spise med.

Årsrapport 2017 samt mere om bestyrelsen og tidligere referater findes HER

Dagsorden
Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 
Formandens beretning - til godkendelse
Revideret regnskab for 2017 fremlægges til godkendelse
Budget 2018 forelægges til orientering
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse
Formand – Charlotte Agergaard – ønsker genvalg 
Bestyrelsesmedlem – Carina Skøtt – ønsker genvalg
Bestyrelsesmedlem - Frank Heitmann – ønsker genvalg
Valg af repræsentanter til BIFs repræsentantskabsmøde
Eventuelt
Alle nyheder