Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger. Læs mere.
Acceptere du cookies?
Hvem er vi?

Foreningsbaseret Fitnesscenter

Borup Fitness er et alternativ til de kommercielle Fitnesscentre og stiftet som forening d. 4. marts 1993 og åbnede 1. juni samme år. Det betyder, at vi arbejder non-profit, alle instruktører og bestyrelse arbejder ulønnet samt alle indtægter, herunder kontingenter i centret bliver brugt til udvikling og vedligeholdelse af faciliteterne.

Det betyder også, at du som medlem af Borup Fitness er "medejer" og ønsker at efterleve vores fælles regelsæt. Du får direkte medindflydelse på udviklingen via din stemmeret på vores generalforsamling, er en del af fællesskabet og dine ideer er altid velkommen.

Vores vision og mission

Vi vil være et af Danmarks bedste foreningsbaserede fitnesscentre inden 2020.

Vi har besluttet, at Borup Fitness skal være et sted der med sin indretning, valg af professionelt udstyr og generelle tilbud henvender sig til dig der ønsker en hyggelig, men seriøs mulighed for både motion, træningsudvikling, Fitness-, styrke- og kredsløbstræning. Vi ønsker at skabe et fitnesscenter for vores nærområde, hvor træningen og omgivelserne skal være humørfyldt, lystbetonet seriøs og kvalitetssikret.

Mere om

Borup Fitness har mere end 30 faste instruktører der alle er uddannet gennem DGIDIF m.fl. Gennem udviklingssamtaler (MUS) sikrer vi, at instruktørerne løbende efteruddannes og deltager i forskellige inspirationsseminarer. Alle instruktører har gennemført førstehjælpskursus.

Vi lægger vægt på at alle skal føler sig godt tilpas i centret. Vi mener at en blanding af flere generationer giver god atomsfære og hyggeligt miljø. Alle er velkommen uanset køn, religion eller etnisk tilhørsforhold. I dag er 55% af medlemmerne kvinder og 45% mænd. Samlet befinder ca. 65% af medlemmer sig i alderen 25-59 år, ca. 17% er under 25 år og ca. 18% er over 60 år.

Organiseret
Fitness er organiseret som en afdeling i BIF. På landsplan er vi organiseret i DIF og herunder i DGF. Samtidigt er vi organiseret i DGI. Som medlem af DIF og DGI samarbejder vi både med Foreningsfitness og med Anti Doping Danmark

Ledelsen
Til enhver tid er den overordnede ledelse af Borup Fitness den valgte bestyrelse der er repræsenteret ved forskellige ansvarsområder. Instruktørerne er repræsenteret ved en daglig leder.

Bestyrelsen
Er demokratisk valgt af medlemmerne ved den årlige generalforsamling og arbejder ulønnet og frivilligt. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Det er vigtigt for os, at bestyrelsen er i fornuftig konsensus med alder, køn, erhvervs- og personlig erfaring. Alle medlemmer kan opstille kandidatur til bestyrelsen. Et potentielt bestyrelsesmedlem skal gennemgå samtaler om funktionen og forventningsafstemning med den siddende bestyrelse inden generalforsamlingen. Læs mere!