Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger. Læs mere.
Acceptere du cookies?
Regelsupplement + Spørgsmål og Svar

Nedenstående er supplement til vores ordensregler samt general information på relevante spørgsmål og emner. Søgefunktion findes i bunden af siden.

Kontakt en instruktør eller ledelsen hvis du ønsker nærmere uddybning eller har andre spørgsmål.

Adfærd

Et medlem kan udelukkes, hvis dette ved omtale eller handling skader foreningens interesser eller anseelse.

Mobning, uhensigtsmæssig adfærd, højt støjniveau, uhensigtsmæssig træning eller uhensigtsmæssig anvendelse af motionsmaskinerne tolereres ikke.

Såvel instruktører som bestyrelsesmedlemmer har kompetence til at vejlede medlemmerne, så forkert adfærd ændres. Hvis dette ikke er muligt har de ligeledes kompetence til at give de enkelte medlemmer karantæne eller bortvise vedkommende (UDEN mulighed for refusion). Beslutning om udelukkelse skal altid godkendes af bestyrelsen for Borup Fitnesscenter på førstkommende bestyrelsesmøde efter høring af de involverede parter.

Adgangskort

 1. Adgangskortet er din personlige nøgle og benyttes til at åbne for omklædningsfaciliteter og adgangen til motionscentret. ALLE medlemmer, der skal ind i træningscentret skal registrere sit kort i adgangskontrollen ved indgangen til centret, ved omklædningen og ved holdlokalet.
 2. Det er forbudt at lade andre træne på sit personlige kort. Misbrug medfører bortvisning og karantæne på 3 måneder, uden mulighed for refusion af kontingent. Instruktører som bestyrelsesmedlemmer kan på forlangende bede om kortkontrol.
 3. Adgangskort der mistes eller bliver ødelagt kan erstattes mod betaling af kr. 50,-. Henvendelse sker til en af vores fitnessinstruktører.

Adresseændring

Adresseændringer m.v. kan du selv ændre via dine personlige indstillinger på vores web-site. Du kan også bede en instruktør hjælpe dig. Ændringerne er vigtige af hensyn til vores bogholderi.

Aftørring

Vis hensyn. HUSK håndklæde til at aftørre maskinerne. Hvis du har svedt meget brug sprit fra sprayflaskerne og tør efter.

Aircondition

Er automatisk i Fitnesslokalerne. Airconditionanlæg findes alene i cyclinglokalet, og kan betjenes af en instruktør.

Alarm & Videoovervågning

Alle lokalerne skal være forladt senest kl. 23.00, da tyverialarm er tilsluttet udenfor centrets åbningstid. Alle lokaler og området med opbevaringsskabe i gangen ved omklædningen er videoovervåget 24 timer i døgnet af G4S. Selve omklædningen er ikke overvåget. Alle optagelser gemmes i 22 dage hvorefter de automatisk slettes.
Er man uberettiget i lokalet, og alarmen igangsættes udenfor åbningstid, vil man blive pålagt alarmgebyr og erstatningspligt for vagttilkald.

Anmodninger

Anmodning og henvisninger fra instruktørerne/bestyrelsen/rengøringspersonale skal altid følges.

APP til smart phone

Reservér plads på dit favorit hold med din App og læs de seneste nyheder først! Download vores app til din smartphone. Til Iphone skal du forbi App store og Android en tur til GooglePlay. 

Badefaciliteter

Vi har M/K bad og omklædning mellem trappe og holdlokalet i stue etagen. Her findes også sauna. Du kan også benytte M/K bad og omklædning, som er i langt bedre standard, ved cafeteriaet og Multihallen. 

Der er åbent kl. 04-23. Der vil være daglig rengøring mellem kl. 15-16 i omklædningsrummet mellem trappe og holdlokalet. Brug da venligst Multihallen.

Omklædningen skal overalt være forladt kl. 23.00!

Tasker/overtøj/udendørs sko/tøj poser o.l. skal opbevares i omklædningen og må ikke medtages i motionscentret.

Bankkonto

Vores bankkonto er Nykredit - Reg. nr. 8117. Konto nr. 3089902

Bestyrelsen

Bestyrelsen i Borup Fitness arbejder ulønnet og frivilligt. Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Det er vigtigt for os, at bestyrelsen er i fornuftig konsensus med alder, køn, erhvervs- og personlig erfaring. Bestyrelsen udgør den overordnede ledelse af Borup Fitness. Alle medlemmer kan opstille kandidatur til bestyrelsen. Et potentielt bestyrelsesmedlem skal gennemgå samtaler om funktionen og forventningsafstemning med den siddende bestyrelse inden generalforsamlingen. Kontakt formanden via skrivtil@borupfitness.dk

Bogholderi

Kontakt ang. kontingent, restance og PBS venligst vores bogholderi

Ved MerRevision
Ledreborg Alle 130 i
4000 Roskilde
Attn. Per Jacobsen
Tlf. 4632 5632 (Hverdage kl. 9:00 - 15:30) E-Mail: per@merrevision.dk 

Browser anbefaling til hjemmeside

Se under Hjemmeside.

Bygninger & Faciliteter

Skovbohallerne og Borup Idrætsforening (BIF) er ansvarlig for bygninger og faciliteter generelt. I Borup Fitness er vi selv ansvarlig for vedligehold (maling, lys, låse o.l.) i selve træningscentret og omklædningen.

Børn i Borup Fitness

Børn har kun adgang når de er sammen med deres forældre. Børn må af sikkerhedshensyn IKKE færdes blandt maskinerne og benytte faciliteterne. Det inkluderer også leg med redondo bolde, sjippetov m.v. Børn må ikke deltage i holdtræning under Borup Fitness. Børn skal i centret forholde sig rolige ved stolearealet og ikke være til gene. Børn har IKKE adgang til holdlokalet.

Børne Fitness

Vi tilbyder pt. IKKE børnefitness, og man SKAL være fyldt 15 år for at være medlem.

Café

Sportscaféen i Borup-hallen er placeret ved det nuværende cafe-torv mellem den store hal og multihallen. Sportscafeen er åben på forskellige tidspunkter ved halarrangementer. Caféen drives frivilligt af BIF afdelingerne: Fodbold, Håndbold, Gymnastik, Badminton og Cykelmotion.

Cookie & Privatlivspolitik

Vi benytter såkaldte cookies på vores hjemmeside. Brugen af vores web-site sker fuldstændigt anonymt. Ingen data om brugerne videregives eller sælges til tredjepart. Læs mere her

Doping

Doping, og alle former for præstationsfremmende midler er forbudt. Vi samarbejder med Antidoping Danmark, hvilket medfører uanmeldte kontrolbesøg og rapportering.

 • Som medlem er man forpligtiget til på ethvert tidspunkt at lade sig dopingteste, når man er i Fitnesscentret.
 • Din adfærd kan give mistanke om dopingmisbrug, og noteres i AntidopingDanmarks dagsrapport til skærpet overvågning.
 • I begrundet tilfælde kan du udelukkes fra Borup Fitness alene på baggrund af mistanke på samme vis som positiv test.
 • Alle medlemmer kan indkaldes separat til dopingtest med 24 timers varsel. Er testen positiv udelukkes du af Borup Fitness og alle afdelinger under BIF med det samme og for en periode på 2 år, og uden mulighed for refusion af kontingent.

Som medlem skal du også orienteres om, at der i flere tilfælde er fundet forbudte dopingmidler i kosttilskud som for eksempel proteinpulver købt i Danmark. Du vil også blive udelukket fra enhver form for organiseret sport, hvis du testes positiv som følge af indtag af forbudte stoffer via kosttilskud, proteinpulver eller andet. Herudover bestemmer Motionsdopingnævnet, at man udelukkes fra alle trænings og konkurrenceaktiviteter og fra varetagelse af et hvilket som helst ulønnet eller lønnet hverv i 2 år i foreninger under Danske gymnastik- og idrætsforeninger, De danske skytteforeninger og Dansk firmaidrætsforbund.
Læs mere her

E-mail - Auto udsendt

Vi bruger en 'auto-robot' til at udsende e-mail om nyheder, aflysning af hold, behandlinger, instruktioner samt indkalde kommende nye medlemmer til INTRO time. Hvis du specielt bruger Gmail eller live/Hotmail kan vores automatiske e-mail opfanges som spam og gå i dit spamfilter. Tjek evt. dine mails der. Du kan også ændre dit filter i mailopsætningen i dine indstillinger. Tillad 'noreply@borupfitness.dk'. Læs Mere

Eget ansvar når du træner

Al træning foregår på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand der tillader træning og deltagelse i aktiviteterne i Borup Fitness. Borup Fitness kan IKKE drages til ansvar for eventuelle skader.

Events i centret

I Borup Fitness har vi forskellige begivenheder og events for medlemmerne af både social og træningsmæssig karakter.  Læs mere  

Der kan være andre tidspunkter hvor centret eller dele af centret skal benyttes ekstraordinært af instruktører og ledelse, hvorfor alm. brug heraf ikke er muligt for medlemmerne. Anmodning og henvisninger fra instruktører/bestyrelsen skal altid følges.

Forslag & ideer

Forslag og ideer til ændringer af Fitnesscentret, herunder reglement, stiles til formanden via e-mail skrivtil@borupfitness.dk, og vil blive behandlet på et bestyrelsesmøde. 

Forsikring og værdigenstande

Det præciseres, at ingen medlemmer er dækket af forsikring i Fitnesscentret. Det er medlemmernes egen ulykkesforsikring, der skal dække ved eventuelle skader/fejlbevægelser m.v. 

Opbevaring sker på eget ansvar, såvel i omklædningsrum som andre steder i fitnesscentret. Borup Fitness kan ikke drages til ansvar for tyveri eller bortkomst.

Fotografering

Ved indmeldelse i Borup Fitness accepterer du samtidigt, at der må tages foto af dig for at vise foreningens aktiviteter. Billederne kan være af enkeltpersoner og hold. Billederne kan vises på foreningens hjemmeside, trykte- og sociale medier som Facebook. Du vil blive orienteret om fotografering inden handlingen gennemføres. Fotografering er forbeholdt ledelsen eller udpeget fotograf. Det er ikke tillladt for foreningens medlemmer at fotografere i nogen form medens man befinder sig i centrets lokaler.

Generalforsamling

Alle medlemmer der har betalt kontingent har ret til at deltage på generalforsamlingerne. Forsamlingen finder årligt sted i marts-april måned. Forslag til generalforsamlingen stiles til formanden pr. brev eller e-mail via skrivtil@borupfitness.dk, og senest 14. dage før forsamlingen.

Tidspunktet for generalforsamlingen annonceres i lokalavisen, på BIF’s hjemmeside, på Borup Fitness hjemmeside, informationstavle i centret samt e-mail til alle medlemmer der ønsker dette.

Gulv

Gulvet i Borup Fitness må kun betrædes med indendørssko. Der skal ALTID skiftes til indendørssko inden træningen i Centret.

Handy-mand

Vi har tilknyttet handy-mand i centret som påtager sig småreparationer og vedligehold af maskiner og faciliteter. Som instruktører og ledelse arbejder vores handy-mand også frivilligt. Respektér venligst arbejdet og de gener det evt. må medføre.  Læs mere  

Hjemmeside

www.borupfitness.dk er adressen til vores hjemmeside. Siden er vores informationstavle og elektroniske vindue til centret. Her findes nyheder, informationer om faciliteterne og meget mere. Du har som medlem personligt adgang til hjemmesiden via dit login. Her har du bl.a. mulighed for at tilmelde dig til vores holdtræning, behandlingstilbud o.a. samt ændre din stamoplysninger, hvis du flytter, får nyt telefon nr. og lignende.

Vores hjemmeside er optimeret til følgende browsere: Google Chrome (alle udgaver og anbefales af os), Internet Explorer 11 eller mere, MS Edge, Firefox 47 eller mere, Safari 9 eller mere samt Opera 40 eller mere.

Holdtræning & holdkalender

Al holdtræning foregår i stueetagen, undtaget Indoor Cycling der har eget lokale på 1. salen. Medlemmer der benytter lokalet må nødvendigvis vige pladsen til forberedelse af holdtræningen. Herunder opsætning af udstyr (stepbarre, remedier, m.m.). Forberedelserne er berammet til 20. min.

Der kan være tidspunkter hvor holdlokalet skal benyttes ekstraordinært, hvorfor alm. brug heraf ikke er muligt for medlemmerne. Anmodning og henvisninger fra instruktører/bestyrelsen skal altid følges.

Deltagelse i holdtræning sker ved tilmelding via holdkalenderen. Du skal logge ind med dit brugernavn og adgangskode for at reservere plads på holdet og kan benytte PC, Tablet eller smartphone med Android/Apple styresystem. Du er også velkommen til blot at møde op og deltage, hvis der er ledige pladser på det enkelte hold.

Du skal afmelde din plads senest 2 timer før tid hvis du ikke ønsker at deltage på hold alligevel. Vi foretager ad-hoc navneopråb, og udebliver du sender vi en e-mail/sms til dig. Udebliver du 2. gang, indenfor en periode på 6 mdr.,  vil du også få en hilsen og alle fremtidige holdreservervationer slettes. Du kan herefter reservere plads på ny i vores holdkalender.

Er der ikke plads på et hold kan du tilmelde dig og komme på ventelsite. Du vil modtage en sms og e-mail såsnart der er ledig plads.

Hærværk

Er naturligvis helt uacceptabelt og medfører bortvisning jfr. reglerne under adfærd.

Håndklæde bruges under træning

Ved al træning skal der benyttes et håndklæde. Tør af efter dig selv; du vil selv være glad for at andre gør det. Udstyr og faciliteter skal ryddes op, efterhånden som din træning skrider frem.

INBODY kropsanalyse

GRATIS fuldkrops analyse til medlemmer af Borup Fitness. Læs mere her.

INFO-Tavle

Den klassiske opslagstavle i elektronisk form. På TV skærme i centret finder du løbende nyheder, informationer og almen orientering om mulighederne i Borup Fitness.

INTRO for nye medlemmer

Når du bliver medlem skal du deltage i vores INTRO-time. Det er obligatorisk introduktion og instruktion til centrets maskiner, faciliteter m.m. INTRO gælder for alle, også selvom du har trænet før eller udelukkende ønsker at deltage på vores holdtræning!

Hvorfor skal jeg til INTRO?

 1. Vi vil gerne møde dig.
 2. Vi har valgt at arbejde med kvalitetssikring under Dansk Gymnastik & Idrætsforening og Foreningsfitness der nødvendiggør en teknisk og sundhedsmæssig forsvarlig instruktion til vores medlemmer. Vi skal bl.a. forebygge, at du som medlem ikke kommer til skade.
 3. Forskellige centre, forskellige maskiner og  konstant udvikling af brugen gør det naturligt og fornuftigt, at du får en tur igennem vores maskinpark og starter med at få et generelt indblik i brugen.
 4. Vi ønsker desuden, at medlemmerne får viden og mulighed for at dyrke kredsløbstræning og styrketræning i kombination for dermed at optimere sin potentielle træningsindsats og sundhed. Samtidig vil du ved introduktionen få information om fysiologi, kost og muligheder for dig som medlem af vores motionscenter.
 5. Vi giver dig mulighed for at tilrettelægge et personligt program der tilpasses dit niveau i forhold til din nuværende form, ønsker og mål. Du kan efterfølgende få tilrettelagt nye programmer og dermed udvikle dig løbende.

Vi tilbyder ikke klippekort og har pt. ikke mulighed for at differentiere den administrative håndtering samt adgang til Fitnesstræning eller holdtræning uafhængigt af hinanden. Så selvom du bare vil træne på hold, skal du igennem INTRO.

Ikke medlemmer

Personer der ikke er medlemmer har kun adgang til centret hvis de har et ærinde. Ikke medlemmer må IKKE træne i centret. Hvis et medlem er bekendt hermed, og passivt ser til kan man drages til ansvar herfor. Dette bevirker bortvisning og karantæne på 3 måneder, uden mulighed for refusion af kontingent.

Instruktører

Borup Fitness har kun tilknyttet instruktører der arbejder arbejder non-profit. Alle instruktører arbejder ulønnet og modtager ikke honorar. Instruktørerne arbejder frivilligt af forskellige personlige årsager, men fælles er at alle ønsker at bidrage til sundhed og velvære og give mere end de får. 

Alle instruktører bliver professionelt uddannet jfr. relevans til at håndtere funktionerne i det område de er tilknyttet. 
Læs mere om instruktørerne
 HER.

Klippekort til holdtræning

Vi tilbyder IKKE klippekortsordning da vi pt. ikke mulighed for at differentiere den administrative håndtering. Så selvom du, modsat anbefalingerne, blot vil træne på hold skal du igennem INTRO forløb alligevel.

Koda & Gramex betaling

I Borup Fitness betaler vi som en del af dit kontingent honorar til de komponister og musikere der har skabt musikken vi bruger til holdtræning og i centrets lydbillede. Det sker via en aftale vi har indgået med Kodaforeningen. Læs mere

Kontingent

Fuld adgang til centret og alle faciliteterne samt tilbud koster 625,- kr. pr. halvår. Er du Senior (over 60 år/Førtidspensionist) koster det 475,- kr. pr. halvår. Indmeldelsesgebyr for nye medlemmer og genindmeldelse koster kr. 200,-

Af hensyn til vores administrationsomkostninger kan vi pt. ikke tilbyde andre kontingentformer, ej heller at ikke sætte et kontingent i bero eller på pause uanfægtet årsag.
Der er ingen bindingsperiode, og du kan frit opsige dit medlemsskab. Dit adgangskort vil automatisk blive lukket og evt. overskydende kontingent refunderes ikke.

Login til hjemmesiden og mobil app

Du har som medlem adgang til forskellige features på hjemmesiden som fitness og holdkalender samt InBody måling. Herudover kan du ændre dine kontaktdetaljer m.m. Hvis du har glemt dit login kan du "nulstille" ved at klikke på knappen til formålet der hvor du logger ind. Der sendes efterfølgende en e-mail til den mail adresse du har oplyst til ved indmeldelse eller ændring. Tjek din spam-bakke hvis e-mailen ikke synes at nå frem. Du kan også kontakte skrivtil@borupfitness.dk

Lås

Du skal medtage din egen hængelås til skabene. Max. 7 mm Ø.

Maskiner

Maskinparken er af mærket CYBEX, stationær og fungerer som individuel fitnessaktivitet. Maskinerne må derfor IKKE flyttes fysisk. Maskinen aftørres efter brug. Spray ikke rengøringsmiddel direkte på maskinerne. Vi henviser også til afsnittet adfærd. 

Maskiner der går i stykker eller ikke fungerer optimalt:
Vi har serviceaftale med vores maskinleverandør. Vi har også tilknyttet handy-man i centret. Kontakt en instruktør, skriv en hilsen til postkassen ved trappen eller send os information på skrivtil@borupfitness.dk når en maskine er gået i stykker.

Musik i centret

 • Der afspilles forudbestemt internetmusik i centret på 1. sal via centraliseret trådløse enheder. Musikken fungerer alene som lydkulisse, og der er fokus på en musikstil med bred appel og i respekt for, at vores yngste medlem er 15 år og ældste er 79 år.
 • Vi anbefaler, at man selv medtager Ipod/Mp3 afspiller med head-set. 
 • Det er ikke tilladt, at benytte den medtaget musikafspiller eller musik telefons højttalere.
 • Vi tilbyder ikke tænd/sluk/skift kanal funktion. Hvis man ikke ønsker at lytte til musik. Vi anbefaler ørepropper eller lignende ved træning på 1. sal.  I stueetagen er der ingen musik.
 • Når der er holdtræning må man acceptere, at der kan høres musik fra holdtræningssalen. Instruktøren er ansvarlig for, at døren hertil holdes lukket.

Mobiltelefon

Samtale i mobiltelefon er ikke tilladt i træningssalen, da det kan være generende for omgivelserne. Vi henstiller til, at man går udenfor på terrassen eller i trappeopgangen.

Musik fra mobil er ligeledes ikke tilladt, medmindre dette sker via head-set.                    

Nødudgang

Nødudgang findes via altan, hovedtrappe eller dørtrappe samt i stueetagens ved endevæggen. Dørerne til nødudgangen ved brandtrappen samt i stuen må ikke åbnes uberettiget. Der er videoovervågning af døren, og misbrug medfører krav om betaling af kr. 1.600,- da den lydløse alarm til centret aktiviseres til G4S ved åbning.

Omklædning og træningstøj

ALLE medlemmer der træner skal være omklædte. Det vil bl.a. sige, at træningen skal foregå i træningstøj beregnet til formålet. Cowboybukser, nittebukser, badetøj, badesko/tøfler o.l. er ikke tilladt. Der må ikke trænes i tøj der kan virke anstødeligt på andre ligesom bar overkrop ikke tilladt.

Bare tæer, (undtaget v. Piloxinghold), træning i strømper alene og udendørssko er naturligvis heller ikke tilladt i træningsområdet.

Parkering

Bilparkering sker ved Borup hallens parkeringsareal og efter færdselslovens regulativer. Cykler parkeres ved stativerne foran idrætscentret.

Personligt program

Borup Fitness giver dig gratis mulighed for løbende at tilrettelægge et personligt program der tilpasses dit niveau i forhold til din nuværende form, ønsker og mål. Kontakt din instruktør eller reservér plads i instruktionskalenderen når du er logget ind på www.borupfitness.dk.

Personlige oplysninger

Borup Fitness opbevarer personlige oplysninger som navn, fødselsdato, adresse, mail og telefon nr. i en database. Instruktører, bestyrelsen og bogholderiet har adgang til disse data. Oplysningerne opbevares på ekstern server og videregives ikke. Hvis du opsiger dit medlemskab gemmes oplysningerne i 2 år af hensyn til revision.

Pulssystem

Vi bruger - specielt til Indoor cycling - pulssystem af mærket Activio. Du kan købe personligt pulsbælte i centret som du kan benytte til al din træning. Læs mere.

Rengøring

Vis hensyn under rengøring i Centret. Anvisninger fra rengøringspersonalet skal efterkommes.

Ris & Ros

Ris og Ros modtages gerne. Kontakt os via e-mail skrivtil@borupfitness.dk Ris vil blive behandlet på et bestyrelsesmøde, og du vil blive kontaktet for nærmere om nødvendigt.

Ryd op

Ryd op, tør af og tør efter på sædeflader og gulv efter dig selv. Sæt vægtskiver og håndvægte på plads efter brug, smid brugt papir. mv. i skraldespanden. 

Rygning

Det er ikke tilladt at ryge i eller på Fitnesscentrets faciliteter eller idrætsanlæggets indendørsarealer.

Sauna

Forefindes i omklædningsrummet hos både damer og herrerne. Alle udgifter og vedligehold hertil betales af Borup Fitness.

Seniorfitness ved Køge Kommune

Seniorfitness er et trænings tilbud i samarbejde med DGI Midt- og Vestsjælland, Køge Kommune og idrætsforeningerne Gymnastikforeningen Køge Bugt og Borup Fitness. Man vil som medlem af Borup Fitness ikke kunne deltage i disse timer.
Tilmelding sker ekstraordinært. Læs mere her

Skabe, Tasker og tøj

 1. Tasker og tøj SKAL opbevares i skabene i omklædningen efter henstilling fra brandmyndighederne.
 2. Hjælp hinanden! Tør bunden af skabet efter dine udendørssko, hvis det regner eller sner udenfor.
 3. Skabene er indrettet til sikring med alm. hængelås.
 4. Skabe er ikke din private ejendom, og skal være tømt når du forlader hallen. Vi klipper ad-hoc låse og fjerner indhold på dit eget ansvar.

Følges anvisningen ikke risikerer man 3 mdr. karantæne jfr. afsnittet om adfærd.

Skilte og Information

Opsatte skilte og information i Fitnesscentret bedes efterlevet.

Sko

Se omklædning og træningstøj.

SMS

Vi bruger automatisk SMS tjeneste til medlemmer som et led i vores kommunikation.

 • Alle der er tilmeldt INTRO og instruktion i Fitnessafdelingen får tilsendt SMS automatisk dagen før. Bliver en instruktion aflyst får medlemmet både e-mail og SMS tilsendt på det tidspunkt aflysningen sker.
 • Alle der er tilmeldt behandling via Massage, Fys, Kost-kalenderen får tilsendt SMS automatisk dagen før. Bliver en instruktion aflyst får medlemmet både e-mail og SMS tilsendt på det tidspunkt aflysningen sker.
 • Alle der er tilmeldt et hold der bliver aflyst får både e-mail og SMS tilsendt på det tidspunkt aflysningen sker.

Stemmeret

Som medlem har mulighed for at få indflydelse ved at møde op og bruge din stemmeret på den årlige generalforsamling.

Støj i centret

Når der er mange mennesker i centret forekommer støjniveauet også højere. Vi henstiller til, at man viser hensyn til omgivelserne og de andre medlemmer. Støjende, provokerende eller stødende adfærd overfor andre medfører bortvisning.

Træningstøj

Se omklædning og træningstøj.

Trådløst internet adgang

Se WiFi.

Udeblivelse fra hold

 • Du skal afmelde din plads senest 2 timer før tid hvis du ikke ønsker at deltage på hold alligevel.
 • Vi foretager ad-hoc navneopråb, og udebliver du sender vi en e-mail/sms til dig. Udebliver du 2. gang, vil du også få en hilsen og alle fremtidige holdreservervationer slettes. Du kan herefter reservere plads på ny i vores holdkalender.
 • Du er naturligvis velkommen til at deltage på hold såfremt der er plads.

Udmeldelse

Hvis du ikke længere ønsker at være medlem af Borup Fitness udfylder du blot formularen Udmeldelse Du kan også sende en e-mail til skrivtil@borupfitness.dk eller du kan kontakte en af vores instruktører. Dit kort vil blive lukket, og evt. overskydende kontingent refunderes ikke. Husk selv, at afmelde evt. PBS betaling.

Venteliste

Se under "bliv medlem" her eller Holdtræning & Holdkalender herover.

Videokameraer

Se alarm & videoovervågning

WiFi

Vi tilbyder gratis WiFi til din mobile enhed for alle medlemer i centret.

Åbningstider

Alle ugens dage kl. 04.00 - 23.00.
Der kan være tidspunkter hvor centret er lukket pga. kursus eller renovation o.a.