Bliv Medlem2019-03-14T20:17:48+02:00

Bliv medlem

Klik
Ansøg
Book tid
Intro
Træn

Det er nemt, at være medlem af Borup Fitness.
Klik og ansøg om medlemskab. Betal kontingent med alle korttyper og bliv efterfølgende tilknyttet DIBS aftale for halvårlig betaling.
Vi tilbyder ikke betaling pr. måned eller klippekort af hensyn til vores administration. Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab. Du skal være min. 15 år for at blive medlem af Borup Fitness. Førtidspensionist og lign. under 60 år kan fremvise Pensionskort/anmeldelse, og modtage kontingent til Senior pris. Vi har ikke specielle rabatter til ungdom eller studenter.

Medlemsbetingelser2019-05-28T20:39:26+02:00

§1. Medlemskab

Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankoplysninger mv. bedes du venligst oplyse til Borup Fitness. Medlemskabet er bindende for begge parter indenfor den i kontrakten anførte periode. Herefter udløber det og vil ikke blive refunderet. Borup Fitness kan bede om at se billedlegitimation, eller tage foto af dig som kun vil blive til brug for vores stamoplysninger om dig.

§2. Medlemskort

Medlemskortet/brikken medbringes og benyttes til at få adgang til hallen, centret, holdlokale samt omklædning. Medlemskortet er personlig, og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Bliver dit medlemskort/brik væk eller beskadiget meddeles dette til Borup Fitness, som udsteder et nyt mod gebyr p.t. kr. 50,00

§3. Betaling

Ved oprettelse af medlemskab betaler du forud for hele aftaleperioden. Ved oprettelse af et DIBS-medlemskab/automatisk kortbetaling tilmeldes aftalen automatisk kortbetaling, og du betaler for startgebyr og for perioden fra oprettelsen til næste halvårlige betaling. Betalingen sker herefter automatisk halvårligt omkring 1.januar og 1. juli. Du er ansvarlig for at betaling sker rettidigt. Ikke rettidig betaling sidestilles med misligholdelse af kontrakten. Du giver ved sin underskrift på nærværende kontrakt samtykke til at Borup Fitness opbevarer stamoplysninger. Desuden giver du samtykke til, at der kan oprettes automatisk kortbetaling, dvs., at den halvårlige betaling trækkes automatisk fra dit betalingskort.

§4. For sen betaling

Betales den løbende ydelse ikke til den aftalte tid, udsendes en betalingspåmindelse til dig. Hvis du ikke betaler senest 10 hverdage efter den angivne forfaldsdato, forfalder alle ydelser for den resterende del af minimumsperioden til øjeblikkelig betaling. Dit medlemskort spærres indtil restancen er udlignet. Udelukkelsesperioden godskrives ikke af Borup Fitness.

§5. Varighed/Medlemskab

Ved oprettelse af et medlemskab i Borup Fitness kortbetaling er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af en af parterne i henhold til §7. Et medlemskab kan ikke opsiges, men slutter automatisk når den periode udløber, som der er betalt for. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte medlemskaber.

§6. Opsigelse

Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab af Borup Fitness på vores hjemmeside. Dog får man jf. bestemmelserne i §5 ikke refunderet forudbetalt kontingent, som jf. aftalen er gældende for en periode på et halvt år.

§7. Ændringer i priser og medlemsvilkår

Borup Fitness forbeholder sig ret til prisændringer.

§8. Træning og ophold i centret

Borup Fitness er kun for medlemmer og alle, der skal ind i centeret skal registrere sit kort i adgangskontrollen ved indgangen til centeret. Børn ifølge med voksne må opholde sig roligt ved stolearealet. I centeret anvendes indendørs træningssko og træningstøj ved træning. Træningsudstyret tørres af efter brug og vægte og skiver lægges på plads efter brug. Vægte og vægtstænger må først slippes når de har kontakt med gulvet.
Henvisninger fra instruktører og bestyrelsen skal altid følges. Støjende, provokerende eller stødende adfærd over for andre tolereres ikke. Der er videoovervågning i træningslokalerne.

§9. Misligholdelse af kontrakt

Både medlemmer og gæster forpligter sig til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af redskaber mm., herunder overholdelse af ordensreglementet samt henvisninger fra personalet/instruktørene. Mangel på dette udgør en væsentlig misligholdelse af kontrakten. Såfremt et medlem optræder truende eller på anden måde generer andre medlemmer eller Borup Fitness’s ansatte/frivillige medarbejdere, kan Borup Fitness uden varsel bortvise medlemmet, jf. vores vedtægter. Dette gælder ligeledes ved grove overtrædelser af medlemsvilkårene, såsom f.eks. doping eller udlån af medlemskort.

§10. Ændringer i hold m.v.

Borup Fitness forbeholder sig ret til ændringer i åbningstider, holdplaner, holdtider, instruktører og udbud af hold.

§11. Helbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i den helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Borup Fitness. Borup Fitness tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger.

§12. Værdigenstande

Borup Fitness bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingskade, ej heller ved tyveri fra skabe.

§13. Personoplysninger/Informationer/Nyheder

Ved indmeldelsen giver du lov til at Borup Fitness må behandle og opbevare oplysninger om dig samt kontakte dig telefonisk, og løbende kan sende nyheder og information pr. e-mail og SMS. Du kan opdatere dine personoplysninger og din kontakt med Borup Fitness under ’profil’ i Sportsolution.

§14. Afbud til holdtræning

Har du brug for at melde afbud til et hold skal det ske efter de på holdet fastsatte afbudsfrister. Husk også at slette dig fra evt. venteliste indenfor samme frister, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet. Afmelding til holdtræning kan ske på via bookingsystemet på hjemmesiden eller via appen. Instruktøren registrerer fremmødte på holdet.

§19. Anti Doping Danmark

Alle former for doping er forbudt og medfører bortvisning. Anti Doping Danmark foretager uventede kontrolbesøg i foreningen.

Hvordan foregår det når jeg har ansøgt om medlemskab?2019-03-13T21:01:33+02:00

Du kan ansøge om medlemskab online eller ved henvendelse i centret.

Du kan ikke komme ind fra gaden og blive medlem. Efter du har købt et venteliste medlemskab via webshoppen, modtager du en e-mail med en kode og password samt adgang til at finde en ledig tid hos en instruktør via instruktørkalenderen til vores obligatoriske INTRO-time. Når du møder op til introtime vil du modtage dit medlemskab og betale.

Vi har ikke mulighed for at tilbyde prøvetime. Men, kom da glad forbi, tal med os og se faciliteterne. (man-tors. kl. 20-21)

Hvordan ændre jeg mine betalingsoplysninger?2019-03-13T21:02:35+02:00

For at ændre dine betalingsoplysninger, skal du logge ind på medlemsportalen og opdatere dine kortoplysninger.

Hvad skal jeg vide om ubemandet center?2019-02-18T18:35:40+02:00

I Borup Fitness har vi åbent kl. 04-23. Alle instruktører arbejder frivilligt og deraf er der tidspunkter hvor centret er ubemandet. Du har altid adgang til centret ved at bruge dit medlemskort. Udenfor åbning er centret aflåst med video overvågning og tyverialarm.

Hvad er bindingsperioden?2019-03-14T14:18:19+02:00

Bindingsperioden er 1/2 år gældende fra d. 1/1 til 1/7 og fra 1/7 til 1/1. Der betales forud for 1/2 år ad gangen. Der refunderes ikke indbetaling ved udmelding midt i en periode.

Kan jeg holde pause i medlemskabet?2019-02-18T18:36:05+02:00

Af hensyn til vores administrationsomkostninger tilbyder vi ikke andre kontingentformer som klippekort og lign. Vi kan heller tilbyde at ikke sætte dit kontingent i bero eller på pause uanfægtet årsag.

Alm. Medlem

Kr.625,-
  • Halvårligt
  • Minimum 15 år
  • + Kr. 200,- i indmeldelsesgebyr

Senior Medlem

Kr.475,-
  • Halvårligt
  • Minimum 60 år
  • + Kr. 200,- i indmeldelsesgebyr
© Copyright | Borup Fitness
Hovedgaden 65 | 4140 Borup | Tlf. 57 52 20 88 (man-tors. kl. 20-21) | E-mail skrivtil@borupfitness.dk
web design: creative.wohlk.com
Del og følg os