Af hensyn til vores administrationsomkostninger tilbyder vi ikke andre kontingentformer som klippekort og lign. Vi kan heller tilbyde at ikke sætte dit kontingent i bero eller på pause uanfægtet årsag.