• Borup Fitness er stiftet som forening d. 4. marts 1993 og åbnede 1. juni samme år.

  • Det betyder, at vi arbejder non-profit, alle instruktører og bestyrelse arbejder ulønnet
  • Alle indtægter, herunder kontingenter i centret bliver brugt til udvikling og vedligeholdelse af faciliteterne.
  • Som medlem af Borup Fitness er du “medejer”
  • Du har medindflydelse på udviklingen via din stemmeret på vores generalforsamlinger.

Generalforsamling

Alle medlemmer der har betalt kontingent har ret til at deltage på generalforsamlingerne. Forsamlingen finder årligt sted i marts-april måned. Forslag til generalforsamlingen stiles til formanden pr. brev eller e-mail via skrivtil@borupfitness.dk, og senest 14. dage før forsamlingen.

Tidspunktet for generalforsamlingen annonceres i lokalavisen, på BIF’s hjemmeside, på Borup Fitness hjemmeside, informationstavler i centret samt e-mail til alle medlemmer der ønsker dette.

Generalforsamling d. 19. marts 2024 kl. 19:00

Klik her for referat
Klik her for slideshow
Klik her for regnskab

Mest aktive medlemmer 2023

Bestyrelsen i Borup Fitness

Annelise B. Pedersen (Kasserer) │ Charlotte Agergaard (Formand) │ Carina Skøtt (Bestyrelsesmedlem) │ Lisbeth Møller (Bestyrelsesmedlem) │ Frank Heitmann (Bestyrelsesmedlem) │ Preben R. Larsen (Bestyrelsesmedlem) | Morten Olsen (Bestyrelsesmedlem)
0
Medlemmer
0
% Kvinder
0
% Mænd
© Copyright 2022 | Borup Fitness
Hovedgaden 65 | 4140 Borup | Tlf. 57 52 20 88 (Mandag og fredag: kl.9-10, onsdag kl. 9-11, tirsdage kl. 10-11)
Generelle henvendelser: skrivtil@borupfitness.dk
Henvendelser vedr. medlemskab: medlemssystem@borupfitness.dk
web design: nicklasw.dk